MS LEGACY RESOURCES

"TRAINING MAKES BETTER"

MS Legacy Resources telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 sejak 2009. Syarikat milikan penuh bumiputera ini bergiat aktif dalam bidang perkhidmatan, khidmat latihan, khidmat nasihat perniagaan, pembangunan keusahawanan dan pembangunan sumber tenaga manusia.

MS Legacy Resources memfokus kepada pembangunan modal insan di Malaysia. Kami berpengalaman memenuhi kehendak dan keperluan latihan organisasi kerajaan dan swasta dalam era globalisasi. Kami mengendalikan program latihan secara teliti dalam bentuk seminar dan bengkel yang dianjurkan secara umum dan latihan dalaman organisasi.

Tenaga Pengajar yang dibawakan oleh MS Legacy Resources berpengalaman luas mengendalikan latihan di Kementerian, agensi-agensi kerajaan dan syarikat swasta.

Visi Syarikat
Menjadi sebuah syarikat perunding latihan dan konsultasi pilihan utama bagi organisasi dan individu dalam meningkatkan kualiti dan keberkesanan

Misi Syarikat
Menjadi syarikat penyedia khidmat nasihat dan latihan dalam bidang pembangunan
manusia untuk melahirkan tenaga-tenaga kerja berkualiti.

ALIZAN NASYRAN BIN MOHD SHAUPI
ALIZAN NASYRAN BIN MOHD SHAUPI

LATAR BELAKANG SYARIKAT
MS Legacy Resources telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 sejak 2009, dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (Nombor rujukan K22113696541555292). Syarikat milikan penuh bumiputera (BP22113696541555292) ini bergiat aktif dalam bidang perkhidmatan, khidmat latihan, khidmat nasihat perniagaan, pembangunan keusahawanan dan pembangunan sumber tenaga manusia.

MS Legacy Resources memfokus kepada pembangunan modal insan di Malaysia. Kami berpengalaman memenuhi kehendak dan keperluan latihan organisasi kerajaan dan swasta dalam era globalisasi. Kami mengendalikan program latihan secara teliti dalam bentuk seminar dan bengkel yang dianjurkan secara umum dan latihan dalaman organisasi.

Tenaga Pengajar yang dibawakan oleh MS Legacy Resources berpengalaman luas mengendalikan latihan di Kementerian, agensi-agensi kerajaan dan syarikat swasta.

Visi Syarikat
Menjadi sebuah syarikat perunding latihan dan konsultasi pilihan utama bagi organisasi dan individu dalam meningkatkan kualiti dan keberkesanan

Misi Syarikat
Menjadi syarikat penyedia khidmat nasihat dan latihan dalam bidang pembangunan
manusia untuk melahirkan tenaga-tenaga kerja berkualiti.

Close Menu