KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG

METHOD

Ceramah interaktif, aktiviti berkumpulan, tugasan individu, persembahan video, role play, demonstrasi,
Kaedah pembelajaran/penyampaian boleh diubahsuai mengikut kehendak pihak penganjur.

PESERTA

1)Ianya boleh datang dari kumpulan pengurusan sahaja atau kumpulan sokongan sahaja dan boleh juga kita gabungkan peserta dari dua kumpulan ini.
2)Kami juga mempunyai kumpulan pakar yang boleh mengendalikan kumpulan dari pelajar sekolah dan universiti.

OBJEKTIF

1)Memperkenalkan teknik komunikasi berkesan cara 'Hypno-Neuro Linguistic Programming'.
2)Menerapkan kaedah membangun diri berpengaruh dalam komunikasi.
3)Menerapkan dan mengaplikasi hasil pembelajaran dalam kehidupan dan berorganisasi,

TARIKH/MASA

Bagi kursus untuk kursus 'in-house' kami lebih fleksibel dan buka ruang perbincangan untuk mencapai persetujuan bersama.

JANGKA MASA

Bagi kursus ini ianya boleh dilakukan untuk tempoh sehari, dua hari atau 3 hari.
Kami akan membentangkan modul yang terbaik untuk jumlah bilangan hari yang dipilih oleh pelanggan kami.

FAEDAH

1)Setelah menjalani kursus ini, para peserta akan lebih erat silaturahim antara sesama rakan sekerja.
2)Menanam semangat sayang dan setia kepada organisasi.
3)Lebih memahami konsep memberi kepada organisasi.

KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG

’Ahsan’ bermakna terbaik. Manusia merupakan harta Tuhan yang terbaik. Menepati dengan maksud ayat “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik (ahsani taqwiim) ” (At-Tiin: 4). Supaya menghasilkan kerja terbaik. Sesuai dengan
pernyataan Allah yang bermaksud, “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik kerjanya (ahsanu ‘amala)” (Al-Mulk: 2)
Setiap manusia inginkan kecemerlangan cuma ada di antara mereka tidak mengetahui
kaedah dan tiada suntikan motivasi dalam diri. Ini semua bergantung kepada persekitaran dan tahap pendidikan serta kebolehan diri untuk merangsang minda agar berubah ke satu tahap yang lebih baik di dalam kehidupan mereka.

Atas dasar itu, KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG  disajikan kepada organisasi bagi membangun SQ sebagai tunjang, IQ sebagai pemandu & EQ sebagai sikap untuk bertindak dan membentuk budaya kerja cemerlang di dalam organisasi. Semoga dengan perlaksanaan kursus ini, setiap peserta dapat memPEROLEH & menCETUS pengeTAHUan agar diri mencapai apa yang diidamkan.

Modul lengkap ini menjadi Tool & Aplikasi kepada subjek MOTIVASI, INTEGRITI, KEPIMPINAN, SENI KEPENGIKUTAN, PENYELIAAN, KOMUNIKASI BERPENGARUH, HUBUNGAN KEMANUSIAAN, KHIDMAT PELANGGAN, PEMIKIRAN ARAS TINGGI, PENYELESAIAN MASALAH, PENGURUSAN TEKANAN,
PENGURUSAN MARAH, PENGURUSAN EGO & PENGURUSAN KEMURUNGAN.

MOHON SEBUTHARGA DAN PROPOSAL UNTUK KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG

MOHON SEBUTHARGA DAN PROPOSAL KURSUS
Close Menu